tel. 602-394-214 

mieczyslaw@aniol.com.pl

W obszarze mojej działalności leży sporządzanie wycen:

  • nieruchomości gruntowych: zabudowanych i niezabudowanych,
  • nieruchomości budynkowych i lokalowych,
  • nieruchomości komercyjnych,
  • środków trwałych,
  • oraz innych.

Wyceny przeznaczone są dla sektora administracji publicznej, bankowego, finansowego, ubezpieczeniowego, wymiaru sprawiedliwości oraz osób fizycznych.

W zależności od celu i przeznaczenia wyceny, przeprowadzam je następującymi podejściami:

  • porównawczym,
  • dochodowym,
  • kosztowym,
  • mieszanym.

Sporządzam również inwentaryzację budowlaną nieruchomości budynkowych, projekty wodrębniania nieruchomości lokalowych niezbędne do uzyskania zaśwaidczeń o samodzielności lokali.

Ponadto udzielam porad w zakresie wspólnot mieszkaniowych.